Zaměstnanost

Pro účely udržitelnosti pracovních míst v regionu je dle našeho názoru třeba pracovat se stávajícím lidským potenciálem, napomáhat v jeho rozvoji.

Proto Poradenské centrum jako know-how vyhotovilo plán pro zjištění spokojenosti zaměstnanců, jako orientační podklad pro analýzu aktuální nálady stávajících zaměstnanců. Reprezentativní informace o efektivitě a potřebách personálního řízení, i o směrech, kterým je v budoucnu třeba věnovat větší pozornost.

Jako dalším krokem by bylo provedení detailního rozboru výstupů z dotazníkového šetření zaměstnanců.

Informace získané tímto způsobem by se měly periodicky stávat součástí objektivní základny pro další úvahy o systému řízení lidských zdrojů.

Dotazování umožňuje upozornit firmu také na nová témata personálního řízení.

 

Po obsahové stránce stojí v popředí těchto kvalitativních průzkumů zpravidla následující témata: spokojenost a motivace pracovníků, informovanost o vývoji a chodu firmy, důvěra/identifikace s firmou, ochota pracovníků ke změnám, podniková kultura, manažerský styl, budoucí úkoly/těžiště řízení lidských zdrojů, kvalita řízení lidských zdrojů (servis, kompetence, vycházení vstříc potřebám zákazníků).

 

Personální audit jako podpora udržitelnosti pracovních míst:

Základním cílem auditu lidských zdrojů podniku je posoudit, nakolik schopnosti a předpoklady osob, především osob v řídících funkcích, přispívají k plnění výkonových a dalších cílů organizace a nevytvářejí tak, ať již z krátkodobého nebo dlouhodobějšího hlediska, pro podnik personální rizika.

 

Nejčastější Dopady personálního auditu v praxi:

  • Zvýšení výkonnosti organizace jako celku a optimalizace lidských zdrojů
  • Optimalizace nákladů a redukce počtu pracovníků
  • Zlepšení systému řízení lidských zdrojů v organizaci včetně motivačního systému
  • Vytvoření podkladů pro individuální rozvoj a kariérní plány pracovníků
  • Posílení systémového využívání motivačních nástrojů ve společnosti.

 

Podpora poradenského centra v činnosti personálního auditu:

Kroky pro zjištění aktuální nálady zaměstnanců:

  1. Dotazníkové šetření podle oddělení a jednotlivců
  2. Detailní rozbor výstupů dotazníkového šetření
  3. Návrh opatření pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců
  4. Odborný tým na základě Vašich požadavků ve spolupráci s Vámi vytvoří opatření, inovaci

< Zpět

Kontaktujte nás
Kontaktní osoba:
Lubomír Teichmann, pověřenec Zmocněnce vlády ČR pro MSK, UK a KVK
Tel.:
+420 605 775 775
Adresa:
Hlučín 748 01, Rovniny 45
© 2019 Poradenské centrum | Vytvořil AliUP s.r.o. ve spolupráci s ZaSS s.r.o.