lubomir teichman - kooperacni

O nás

V roce 2023 v rámci rozvoje a úspěšných projektů, došlo k změně názvu na Ústav rozvoje podniků ČR a kooperační strategie (dále v textu jen Ústav), jehož účelem je navázat a rozšiřovat stávající aktivity včetně poskytování podpory u příhraniční spolupráci u mezinárodních projektů. Ústav svou činnosti navíc pomáhá v řešení aktuálních potřeb měst a obcí.

Cílem Ústavu rozvoje podniků ČR a kooperační strategie je poradenství v oblasti propojení a prohlubování spolupráce společností. Tím demonstrovat potenciální růst podniků v kooperaci, a to především v rámci rozvoje patriotizmu v regionech, městech a obcích.

 

Ústav svou činností se zaměřuje také na rozvoj zaměstnanců, podporuje zachování kvalifikovaných pracovníků a tvorbu pracovních míst v regionech.

 

V rámci podpory rozvoje podniků Ústav pomáhá v naplnění vizí společností, popřípadě v nastavení nebo změnách firemní kultury a vzdělávání zaměstnanců na konkrétních projektech.

 

Ústav pomáhá vytvářet prostředí pro konkrétní potřebu podpory podniků se zaměřením na kooperace ve výrobě a obchodu mezi tuzemskými a zahraničními podniky v rámci EU, ale také se zeměmi mimo EU.

 

Ústav podporuje inovace, výzkum, vývoj. Podpora v tomto odvětví nespočívá jenom u zavedených podniků, ale převážně u start-upů, kde je začátek a získání důvěry nejtěžší.

 

Ústav si klade za cíl zvyšování právní jistoty při podnikání, což přispívá také ke kultivaci podnikatelského prostředí. Za tímto účelem Ústav je připraven ve spolupráci s odborníky identifikovat právní potřeby podnikatelů ve všech právních oborech a ukázat jim cestu k jejich efektivnímu řešení.

 

U subjektů dotčených exekucí či úpadkem Ústav poskytuje podporu v řešení těchto situací za využití reorganizací, nebo obdobných opatření. V případě řešení těchto situací je také velmi důležitá podpora v oblasti financování, nebo vstupu strategických partnerů. Cílem je udržet v regionech vybudované tradice podniků, konkurenčně schopných a kvalitních produktů v součinnosti s udržitelností pracovních míst.

 

Ústav se snaží a má zájem veškeré své činnosti provádět nebo řešit především v místě sídla společnosti klienta. Úzce spolupracujeme s odbornými garanty na řešeních konkrétních projektů. Věříme, že právě to je začátek a způsob správné účelné podpory včetně spolupráce pro budoucí kooperace.

 

Ústav podporuje svou činností také sociální, humanitní a humanitární projekty.

 

Věříme, že svět ve kterém žijeme můžeme udělat lepším.


< Zpět
Kontaktujte nás
Kontaktní osoba:
Lubomír Teichmann
Tel.:
+420 605 775 775
Adresa:
Ostrava, Kosmova 665/10
© 2019-2023 Ústav rozvoje podniků ČR a kooperační strategie | Vytvořil AliUP s.r.o. ve spolupráci s ZaSS s.r.o.