lubomir teichman - kooperacni

O nás

Poradenské centrum vzniklo 13. 10. 2017 za účelem poskytnutí podpory živnostníkům, a zároveň malým, středním a velkým podnikům. Posláním Poradenského centra bude poskytování obecně prospěšné služby v podobě bezplatné odborné poradenské činnosti pro podporu u FO podnikajících a PO za účelem jejich rozvoje.


Cílem poradenského centra je poradenství v oblasti propojení a prohlubování spolupráce společností. Tím demonstrovat potenciální růst podniků v kooperaci, a to především v rámci rozvoje patriotizmu regionů.


Poradenské centrum svou činnost se zaměřuje také na zachování pracovních míst v regionech.


V rámci podpory rozvoje podniků poradenské centrum podporuje zachování kvalifikovaných pracovníků v regionech a to formou zvýšení povědomí o firmě. Poradenské centrum také pomáhá v uskutečnění vizí společnosti, popřípadě v nastavení nebo změnách firemní kultury, vzdělávání zaměstnanců nebo vlastníků v jejich osobnostním růstu nejlépe na konkrétních projektech.


Poradenské centrum pomáhá vytvářet prostředí pro konkrétní potřebu podpory podniků se zaměřením na kooperace ve výrobě a obchodu mezi tuzemskými a zahraničními podniky v rámci EU, ale také se zeměmi mimo EU.


Poradenské centrum podporuje inovace, výzkum, vývoj. Podpora v tomto odvětví nespočívá jenom u zavedených podniků, ale převážně u start-upů, kde je začátek a získání důvěry nejtěžší.


Poradenské centrum si klade za cíl zvyšování právní jistoty při podnikání, což přispívá také ke kultivaci podnikatelského prostředí. Za tím účelem je poradenské centrum připraveno ve spolupráci s odborníky identifikovat právní potřeby podnikatelů ve všech právních oborech a ukázat jim cestu k jejich efektivnímu řešení.


U subjektů dotčených exekucí či úpadkem poradenské centrum poskytuje podporu v řešení těchto situací za využití reorganizací, nebo obdobných opatření. V případě řešení těchto situací je také velmi důležitá podpora v oblasti financování, nebo vstupu strategických partnerů. Cílem je udržet v regionech vybudované tradice podniků, konkurenčně schopných a kvalitních produktů v součinnosti s udržitelností pracovních míst.


Poradenské centrum se snaží a má zájem veškeré své činnosti provádět nebo řešit především v místě sídla společnosti klienta. Věříme, že právě to je začátek a způsob správné účelné podpory včetně spolupráce pro budoucí kooperace.


Poradenské centrum podporuje svou činností také sociální a humanitární projekty, zaměřené na účinnou péči pro seniory a osoby se sníženou soběstačností pomocí chytrých technologií působících na území ČR s výhledem rozšíření do celé EU. Poradenské centrum rovněž podporuje zahraniční humanitární činnost.


Věříme, že svět, ve kterém žijeme, můžeme udělat lepším.

< Zpět
Kontaktujte nás
Kontaktní osoba:
Lubomír Teichmann, pověřenec Zmocněnce vlády ČR pro MSK, UK a KVK
Tel.:
+420 605 775 775
Adresa:
Hlučín 748 01, Rovniny 45
© 2019 Poradenské centrum | Vytvořil AliUP s.r.o. ve spolupráci s ZaSS s.r.o.