Vzdělávání

Není náklad, ale především investice.

 

Studie potvrdily, že s růstem a rozvojem podniku vedení má věnovat velkou pozornost rozvoji zaměstnanců a zvyšování firemní kultury včetně odbornému vzdělávání apod. Tím zlepšení image celé společnosti.

 

Vzdělávání není náklad, ale především investice.

Z hlediska zaměstnavatele se návratnost investice do vzdělávání lehce prokáže zvýšenými příjmy, např. zefektivněním práce odpovědného zaměstnance, eliminace chybovostí na pracovišti atd.

Podpora poradenského centra v činnosti:       

 

  • Navazujeme na výstupy z dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců. Ve většině případů bylo zaměstnancům v rámci osobnostního rozvoje navrhnuto vzdělávání, odborné školení a soft skills
  • Podpora zvýšení firemní kultury
  • Podpora udržitelnosti zaměstnanců, jejich rozvoje i rozvoje celé společnosti
  • Analýza vzdělávacích potřeb a návrh vzdělávacího plánu
  • Poradenství v oblasti čerpání dotací z fondů EU v rámci vzdělávání zaměstnanců
  • Podpora při zvyšování kvalifikace zaměstnanců
  • Zefektivnění procesů ve společnosti

< Zpět

Kontaktujte nás
Kontaktní osoba:
Lubomír Teichmann, pověřenec Zmocněnce vlády ČR pro MSK, UK a KVK
Tel.:
+420 605 775 775
Adresa:
Hlučín 748 01, Rovniny 45
© 2019 Poradenské centrum | Vytvořil AliUP s.r.o. ve spolupráci s ZaSS s.r.o.