GDPR

Není strašák, ale posílení firemní kultury v oblasti odpovědného nakládání s osobními údaji sjednocující přístupy a garantující minimální standardy v celé EU za situace, kdy data neznají hranice.

 

Pomůžeme Vám vyřešit pomocí IT technologie s právní podporou a zkušenostmi získanými praxí u zaměstnavatelských subjektů.Nečekejte, až vás někdo osloví, snižujte své náklady na zavedení GDPR. Zaplaťte jenom za to, co nedokážete udělat sami a co vaše společnost potřebuje a bude využívat v praxi. Tímto bude splněna povinnost obecného nařízení Evropské Unie k problematice ochrany osobních údajů. Využijte možnost za pomocí softwaru APLIKACE GDPR začít řešit GDPR.

Zapojte se do zavedení GDPR v maximální míře svépomocí. Začněte nevyhnutným opatřením rozumět a posunete svou firemní kulturu.  

Většina společností, podniků a organizací vnímá GDPR negativně, a to hlavně proto, že s tímto nařízením nejsou nijak seznámeni, nebo se o něj doposud nezajímali. Vidí to jako další byrokratickou překážku ve svém podnikání, kterých je více než dost. Častokrát ani návštěva semináře nepomůže k pochopení problematiky GDPR.

 

Správce (společnost, úřad, atd.) většinou neví jak začít u sebe s aplikací nařízení o GDPR. Tím se zveličují negativní nálady ve společnostech, úřadech, atd. na zavedení GDPR.


NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ ŘEŠENÍ:

1) Pomoci APLIKACE GDPR si SPRÁVCE vytvoří (společnost, úřad, OSVČ, atd.) přehled ve všech svých oblastech SÁM.

2) Na základě tohoto přehledu bude Správce schopen sám vytvořit analýzu opatření nutných k aplikaci nařízení GDPR. V případě, že si nebude s touto analýzou vědět rady, může mu pomoci tým jeho vlastních spolupracovníků, popř. vámi ověřené společnosti, nebo námi doporučení externí poradci.

3) Následně uvedete do praxe poznatky, které jste díky této analýze získali a tím splnili nezbytné náležitosti nařízení GDPR (např. nové směrnice, režimová opatření, smluvní doložky apod.).


Víme, že v oblasti zavedení GDPR nejsme sami. Věříme ve společnosti, které se chovají ohleduplně a přijatelně k potřebám a možnostem správce. Bohužel poměrně často se setkáváme s opakem.

 

Z výše popsaných důvodů je tady APLIKACE GDPR, kterou společně můžeme ještě zdokonalovat pro další uživatele. Tímto krokem můžeme společně podpořit svobodu volného rozhodování koncového uživatele (správce) a nestát se tak obětí nepřiměřených cenových návrhů. Pokud se správci (tzn. společnosti, instituce, úřady, organizace, OSVČ, atd.) budou lépe orientovat SAMI, nebo interními lidmi v oblasti GDPR pomocí APLIKACE GDPR, zabráníme tak šmejdovským cenovým nabídkám s nejasným koncem pro správce.

 

Nepřemýšlejme jak věci obejít nebo je vůbec nedělat, ale jak splnit nařízení EU jednoduše a komplexně a následně se tím řídit. Jedině taková opatření mají smysl. 

 

Věříme, že vás APLIKACE GDPR osloví a pomůže vám začít. Aplikaci najdete na stránkách: www.aplikacegdpr.cz

 

S pozdravem

 

Lubomír Teichmann

< Zpět

Kontaktujte nás
Kontaktní osoba:
Lubomír Teichmann, pověřenec Zmocněnce vlády ČR pro MSK, UK a KVK
Tel.:
+420 605 775 775
Adresa:
Hlučín 748 01, Rovniny 45
© 2019 Poradenské centrum | Vytvořil AliUP s.r.o. ve spolupráci s ZaSS s.r.o.