Prevence, reorganizace a insolvence

Jsou součástí dnešní doby.

REORGANIZACE PRO VELKÉ PODNIKY

Insolvenční zákon umožňuje, aby dlužníci s obratem vyšším než 100 mil. Kč nebo zaměstnávající více než 100 zaměstnanců na HPP, využili jak předpřipravené reorganizace, tak i standardního reorganizačního řízení. Zejména velké podniky využijí možnost získání dodatečného čerstvého financování v reorganizaci. Věřitel z úvěrového financování poskytnuté takovému dlužníkovi v době trvání reorganizačního řízení bude mít status přednostního zajištěného věřitele a může se uspokojovat i před stávajícími zajištěnými věřiteli. Takové financování může být pro mnohé finanční partnery dlužníka velmi atraktivní.

 

REORGANIZACE PRO DROBNÉ ŽIVNOSTNÍKY, MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

Insolvenční zákon rovněž umožňuje, aby drobní živnostníci stejně jako malé a střední podniky řešili svou úpadkovou situaci pomocí reorganizace. Drobným živnostníkem, a malým/středním podnikem je myšlen podnikatel s obratem nižším než 100 mil. Kč, nebo zaměstnávající měně než 100 zaměstnanců na HPP. Takové osoby však mohou využít formy pouze tzv. předpřipravené reorganizace. Jinými slovy, pokud drobnému živnostníkovi bezprostředně hrozí úpadek nebo se v něm již nachází, může se zachránit před konkursem, sestaví-li reorganizační plán a nechá jej schválit alespoň polovinou všech zajištěných a nezajištěných věřitelů. A to ještě před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení nebo velmi rychle poté.

Podpora Ústavu v činnosti:

 

  • Běžná reorganizace pro účely zvýšení efektivity podniků
  • Krizové řízení
  • Individuální poradenství
  • Sdílení informací
  • Zpracování reorganizačního plánu a jeho zavedení v praxi
  • Pomáháme zabránit úpadku společnosti pro zachování konkurenčního prostředí a udržení zaměstnanosti v regionech

< Zpět

Kontaktujte nás
Kontaktní osoba:
Lubomír Teichmann
Tel.:
+420 605 775 775
Adresa:
Ostrava, Kosmova 665/10
© 2019-2023 Ústav rozvoje podniků ČR a kooperační strategie| Vytvořil AliUP s.r.o. ve spolupráci s ZaSS s.r.o.